ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ ญาติผู้ป่วย, ผู้ป่วย และผู้ที่สนใจ ร่วมทำบุญตักบาตรในหอผู้ป่วย  ชาย-หญิง ทุกเช้าวันพุธ เวลาประมาณ 6.00 น. 
โยบายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของชมรมจริยธรรม เครือข่ายบริการสุขอำเภอหนองบัว
แผนการดำเนินงานชมรมจริยธรรมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองบัวปีงบประมาณ 2556
แผนการดำเนินงานชมรมจริยธรรมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองบัวปีงบประมาณ 2556
แผนการดำเนินงานชมรมจริยธรรมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองบัวปีงบประมาณ 2556