ประกาศ "รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง" เมื่อ 22-11-61
ประกาศ "เอกสารคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน" เมื่อ 01-06-61
ประกาศ "เอกสารการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหนองบัว ปี 2560" เมื่อ 01-06-61
ประกาศ "รายละเอียดคุณลักษณอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง" เมื่อ 28-05-61
ประกาศ "การรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน รพ.หนองบัว ปีงบประมาณ 2561" เมื่อ 15-05-61
ประกาศ "เรื่อง คำสั่ง / เอกสารการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน" เมื่อ 15-05-61
ประกาศ "การทำลายแฟ้มเวชระเบียน"
ประกาศ การแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลหนองบัว
ประกาศ " เรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก "
ด้วยแผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลหนองบัว ได้รับอนุมัติให้ทำลายประวัติการรักษาของผู้ป่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เมื่อ 05-10-59
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ฟังวิชาการกลุ่มการพยาบาลเดือนกันยายน เรื่อง ปฏิบัติงานอย่างไร ไม่เกิดข้อร้องเรียนและจัดการความขัดแย้ง โดยทีมผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ในวันที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น   เมื่อ 14-09-55                                                                                                                               
ขอเชิญเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา  ครั้งที่ 13 หนองบัว มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนหนองบัว อ่านรายละเอียด    เมื่อ 08-08-55                                                                                                                       
ขอเชิญส่งภาพเข้าประกวด เพื่อส่งเสริมสายใยรักแห่งครอบครัว เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 "   เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2555 ที่คุณพัชรี งานส่งเสริมฯ
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจร่วมฟังวิชาการกลุ่มการพยาบาล  เรื่อง "ความรู้เรื่องโรคและการดูแลผู้ป่วย MI,Stroke และแนวทาง การดำเนินการ Stroke Fast Track , STEMI Fast Track "
 โดยแพทย์หญิงนัทธมน ทองวิชิต ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.30 - 16.00 น
      โดย.. รพ.หนองบัว เมื่อ 20-07-55
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน "โรงพยาบาลหนองบัวคัพ ครั้งที่1/2555"  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) กำหนดการรับสมัครวันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2555 (ในเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  
เมื่อ 28-06-55