บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลหนองบัว
Previous
 • บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  หากมีความเร่งด่วนต้องการใช้บริการอย่างรวดเร็ว
  โทร.สายด่วนฉุกเฉิน 1669

 • บริการห้องคลอด

  บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  ให้บริการผู้มาคลอดทั้งใน และนอกเวลาราชการ

 • บริการทางทันตกรรม

  ให้บริการ 08:00-16:00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
  ***นอกเวลาราชการ
  ให้บริการ 16:00- 20:00 น. วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
  ณ ห้องทันตกรรม เบอร์ 9

 • บริการคลินิกพิเศษ

  วันจันทร์..........08:00 -12:00 น. ---บริการคลินิกความดันโลหิตสูง
  ........................08:00 -16:00 น. ---บริการบำบัดผู้ติดยาเสพติด
  วันอังคาร.........08:00 -16:00 น. ---บริการคลินิกความดันโลหิตสูง
  .......................13:00 -16:00 น. ----บริการคลินิกสุขภาพจิต
  วันพุธ-วันศุกร์ ..08:00 -12:00 น. ---บริการคลินิกเบาหวาน

 • บริการคลินิกสุขาภิบาล

  ให้บริการ 08:00-16:00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
  บริการคลินิกวัณโรค และโรคเรื้อน
  ณ ห้องสุขาภิบาลเบอร์ 5

 • บริการคลินิกแพทย์แผนไทย

  ให้บริการ 08:00-16:00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
  ณ ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลหนองบัว

 • บริการคลินิกให้คำปรึกษาโรคเอดส์

  ให้บริการ 08:00-16:00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
  ณ ห้องคลินิกให้คำปรึกษา

 • บริการส่งเสริมสุขภาพ

  วันจันทร์ ....08:00 - 12:00 น. ...ฝากครรภ์รายใหม่
  วันอังคาร ...08:00 - 16:00 น. ...ฝากครรภ์รายเก่า
  วันพุธ .........08:00 - 12:00 น. ...ฝากครรภ์รายใหม่ ฟังผลเลือด
  13:00-16:00 น.ตรวจมะเร็งปากมดลูก วางแผนครอบครัว ตรวจหลังคลอด
  วันพฤหัสบดี 08:00 - 12:00 น. ..สร้างภูมิคุ้มกันโรค

 • บริการส่งเสริมสุขภาพ

  วันศุกร์ที่ 1 (ของเดือน) 08:00-12:00 น. คลินิกวัยทอง
  วันศุกร์ที่ 2 (ของเดือน) 08:00-12:00 น. คลินิกเตรียมความพร้อมก่อนสมรส
  วันศุกร์ที่ 3 (ของเดือน) 08:00-12:00 น. คลินิกศูนย์รวมใจ

Next

                                                                  VDO กิจกรรมสาธารณสุข

 

                                                                    รายละเอียดกิจกรรมสาธารณสุขเดือน กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561
                                                                        1.งานทันตกรรม
                                                                        2.งานคุณภาพโรงพยาบาล HA และ QRT
                                                                        3.กิจกรรมรวมพลังถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา
                                                                        4.งานกายภาพบำบัดภาคชุมชน
                                                                        5.งานรังสีวิทยา